• kontakt@icie.com.pl

Czas past simple w języku angielskim: Wyjaśnione z przykładami

Czas past simple w języku angielskim: Wyjaśnione z przykładami

Istnieją cztery różne rodzaje czasu przeszłego w języku angielskimale czas przeszły prosty jest tym, od którego większość uczniów zaczyna. Czas przeszły prosty pozwoli Ci wyrażać siebie i prowadzić konwersacje, dlatego tak ważne jest, abyś go rozumiał.

W tym artykule szczegółowo omówimy, jak czas przeszły prosty jak działa czas przeszły prosty, kiedy powinieneś go używać i kilka popularnych czasowników w czasie przeszłym, których możesz użyć w zdaniach. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Co to jest czas przeszły prosty?

Przeszłość można opisać w Angielski w czterech różnych czasach. Są to:

 • Past simple (zwany również preterite)
 • Past continuous (czas przeszły ciągły)
 • Past perfect
 • Past perfect continuous

Czas przeszły prosty jest używany do mówienia o rzeczach, które zarówno zaczęły się i skończyły w przeszłości. Jest to jeden z najczęściej używanych czasów w języku angielskim ponieważ wskazuje on na coś, co już się wydarzyło.

Kiedy należy używać czasu przeszłego prostego

 • Aby mówić o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości - np. I walked do szkoły wczoraj.
 • Aby mówić o nastrojach lub stanach bycia w przeszłości - I walked to school yesterday. I byłem szczęśliwą nastolatką.
 • Mówić o powtarzających się czynnościach w przeszłości - I was happy teenager. I odwiedziłem stronę moją babcię każdej zimy przez dziesięć lat.

Pro tip - Past simple jest używany tylko wtedy, gdy czynność lub wydarzenie w przeszłości zostało zakończone. Jeżeli czynność rozpoczęła się w przeszłości, ale jest kontynuowana w przyszłości, jest to inny czas (present perfect).

Jak zbudować czas przeszły prosty

Czasowniki regularne

Czasowniki regularne zawsze podlegają tym samym zasadom, więc kiedy już zrozumiesz jak działa ta zasada, możesz ją zastosować do wszystkich czasowników regularnych. Trzepisy dotyczące czasu przeszłego prostego są bardzo łatwe do zapamiętania.

Wystarczy, że dodasz -ed do formy podstawowej lub bezokolicznik czasownik, (lub -d jeśli forma podstawowa kończy się już na "e"). The bezokolicznik lub forma podstawowa czasownika to forma, w jakiej czasownik pojawia się w słowniku, na przykład "chodzić".

[ czasownik] + [ed] = czasownik regularny czasu przeszłego

Na przykład:

 • To walk → walk + ed = walked

I chodziłem do miasta

 • Aby malować → malować + ed = malować

I namalowałem obraz

 • To love → love + d = kochać

I kochałem moją byłą żonę

Dodatkowo, czasowniki w czasie przeszłym prostym nie odmieniają się w zależności od tematu, zawsze pozostają takie same. Na przykład:

 • I uśmiecham się, ona uśmiechnęła się, on uśmiechnął się, ty uśmiechnąłeś się, my uśmiechnęliśmy się, oni uśmiechnęli się.

Jeśli chcesz zastosować tę teorię w praktyce, spróbuj darmowy arkusz ćwiczeń online.

Czasowniki nieregularne

Oczywiście, istnieją pewne wyjątki od gramatyki angielskiej zasad dotyczących czasu przeszłego prostego. Czasowniki nieregularnetakie jak "być"na przykład, nie stosują się do wzoru lub reguły, jak czasowniki regularne i dlatego trzeba je po prostu zapamiętać.

Może się to wydawać dużym zadaniem, ale aby nauczyć się angielskiego wystarczy skupić się na najważniejszych z nich. Oto pięćdziesiąt najczęściej najczęściej spotykanych czasowników nieregularnych abyś mógł zacząć:

Infinitive verb Past simple verb
To be was (I/he/she) were (you/we/they)
To go poszedł
To do did
Mieć had
Otrzymać zdobyć
Jeść zjadł
Upaść spadł
Czuć czuć
śnić śnić
mówić mówił
Dawać podał
Brać wziął
Znaleźć znaleziono
Rysować narysować
Can could
pić pić
Wybrać wybrał
Kupować kupił
Rosnąć urosła
słyszeć słyszałem
Wiedzieć wiedział
Zrobić zrobić
płacić zapłacił
Czytać czytać (w czasie przeszłym słowo to wymawia się jako "czerwony")
Pozwolić pozwól
Spotkać się spotkać się
Zgubić się zgubić
Powiedzieć powiedział
Sprzedawać sprzedany
Biegać pobiegł
zamknąć zamknąć
Spać spał
Wąchać czuć
Śpiewać śpiewać
Mówić powiedział
Rozumieć rozumieć
Pisać napisał
Nauczać nauczał
Pływać pływałem
Wygrać wygrać
myśleć myślał
Siedzieć sat
Wysłać wysłany
Widzieć saw
Trzymać trzymać
Zostawić left
Prowadzić jechał
ciąć ciąć
Kosztować kosztować
Latać leciał

Czasowniki nieregularne są używane w zdaniach w taki sam sposób, jak czasowniki regularne. Na przykład:

 • I poleciałem do Hiszpanii samolotem w zeszłym tygodniu
 • Ty zapłaciłeś za nasz wczorajszy obiad
 • On wygrał nagrodę za swoją poezję kilka lat temu
 • My sprzedaliśmy nasz dom niedawno
 • Lekarz wysłał mnie do domu w południe.

Jak używać czasu przeszłego prostego

Możesz użyć czasu past simple z wyrażeniami czasowymi które odnoszą się do jakiegoś momentu w przeszłości, na przykład: "earlier today", "yesterday", "w zeszłym tygodniu", "w zeszłym miesiącu" lub "w zeszły wtorek".

 • I wyszłam za mąż Steve'a w zeszłym roku

Można również używać zwrotów odnoszących się do nieokreślonego okresu czasu w przeszłości, często oznaczanego słowem "ago". Na przykład: "a long time ago" (dawno temu), "a month ago" (miesiąc temu), "several years ago" (kilka lat temu).

 • Starsza pani zmarła pięćdziesiąt lat temu

lub zwroty sugerujące częstotliwość, dotyczące rzeczy, które wydarzyły się wiele razy w przeszłości: "często", "czasami", "nigdy", "zawsze".

 • I często jogging po pracy do domu

Wymowa

Krótka uwaga na temat wymowy! Nie wszystkie czasowniki regularne czasu przeszłego z "ed" na końcu wymawia się tak samo. W większości przypadków, "ed" wymawia się jak miękkie "d".

 • Hoped
 • Placed
 • Closed

Czasami końcówkę wyrazu wymawia się jak "id", aby rymowała się z "lid".

 • Painted
 • Poprawnieed
 • Wznieśćed

W innych przypadkach "ed" brzmi bardziej jak miękki dźwięk "t", jak na końcu "paint".

 • Liked
 • Walked
 • Picked

Wymowa będzie tym łatwiejsza, im więcej będziesz ćwiczyć mówienie i słuchanie angielski. Oglądanie telewizji w angielskim z napisami to świetny sposób na ćwiczenie słuchania i usłyszenie, jak wymawiają słowa rodzimi użytkownicy języka.

Jak tworzyć zdania przeczące w czasie przeszłym prostym

Aby utworzyć zdania przeczące w czasie przeszłym, dodaj czasownik posiłkowy "did not" (może być skrócony do "didn't") przed present czasownikiem. "Did not" jest czasem przeszłym od "robić nie."

[Subject]+ [did not / didn't] + [forma czasownika w czasie teraźniejszym]

 • He nie zrobił wrócił do domu na Boże Narodzenie
 • I nie nie poszedłem wczoraj do pracy
 • My nie graliśmy w piłkę nożną w zeszły wtorek

Jeśli chcesz poćwiczyć tworzenie zdań przeczących w czasie przeszłym prostym, sprawdź to ćwiczenie online.

Wyjątki

Istnieje tylko kilka wyjątków podczas tworzenia przeczących zdań w czasie przeszłym prostym, ale są one ważne. Pierwszym z nich jest czasownik "to be". W czasie przeszłym, "to be" staje się "was" lub "were", w zależności od tematu.

Podmiot Czasownik (to be)
I Was
You Byliśmy
He/She/It Was
My Byliśmy
Oni Were

Przeczeniem "was" jest w skrócie "was not" lub "wasn't". Przeczenie "were" to "were not" lub "weren't". Na przykład:

 • He was not zbyt zajęty, żeby pomóc
 • I nie byłam gotowy, by ruszyć dalej
 • Ty nie zdrowo się odżywiałeś.
 • Jego rodzice (oni) nie byli grali w gry
 • My nie chodziliśmy do szkoły

Innym wyjątkiem jest modalne czasowniki. Modalne Czasowniki modalne opisują, czy coś jest pewne, możliwe lub niemożliwe: są to: "could", "might", "should" i "would".

Aby utworzyć modalny w przeczenie, piszemy czasownik + "nie". Na przykład:

 • Should not - shouldn't
 • Could not - could't
 • Would not - wouldn't
 • Might not - mightn't
 • Must not - mustn't

Oto kilka przykładów zdań przeczących z użyciem modalnego verbs:

 • I nie mogłem zapamiętać jego imienia
 • On nie powinien za bardzo się martwić
 • Ty nie wolno spędzać zbyt wiele czasu na oglądaniu telewizji
 • Oni nie chcieliby zjeść mojego pikantnego curry
Oferujemy korepetycje online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

 • Znajdź mojego korepetytora online teraz
 • 1456 opinii, "Doskonały"

Przekształć teorię w praktykę

Ten artykuł jest punktem wyjścia do zrozumienia czasu przeszłego prostego na stronie języku angielskim. Nie przejmuj się, jeśli nie "przykleisz" się od razu. Nauka gramatyki angielskiej to w 5% teoria, a w 95% praktyka, więc następnym krokiem jest próba wykorzystania tego, czego się nauczyłeś.

Zarezerwuj kilka lekcji z Preply English . - ceny zaczynają się już od 5 dolarów za godzinę, a Ty możesz wprowadzić czas przeszły prosty w rozmowach. Jeśli utkniesz lub masz jakieś pytania, native-speaking tutor jest pod ręką, aby Ci pomóc, więc wkrótce staniesz się mistrzem czasu przeszłego prostego.

Najczęściej zadawane pytania

Które zdania zawierają czasownik w czasie przeszłym prostym?

Wiele zdań zawiera czasowniki w czasie przeszłym prostym. Przykładem zdania w czasie przeszłym prostym jest "I walked home lastnight". Do czasownika walk (czas teraźniejszy) dodano "ed", aby stał się walked (czas przeszły).

Co to jest czas przeszły prosty?

Czas przeszły prosty jest jednym z czterech rodzajów czasu przeszłego w językuangielskim. Opisuje on czynność, wydarzenie lub stan rzeczy, które zarówno rozpoczęły się, jak i zakończyły w przeszłości. Na przykład: "I ate this morning."

Jaką funkcję pełni czas przeszły prosty?

Funkcją czasu przeszłego prostego jest wskazanie czynności, wydarzenia lub stanu, który rozpoczął się i zakończył w przeszłości, na przykład: "I was happy last night.". Pozwala on na opisanie rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości i odróżnienie ich od teraźniejszości lub przyszłości.

Co to jest czas przeszły prosty i czas przeszły ciągły?

Czas przeszły prosty opisuje coś, co zaczęło się i skończyło w przeszłości, na przykład: "Rozmawialiśmy wczoraj". Czas przeszłyciągły jest nieco bardziej skomplikowany i może opisywać wiele rzeczy, w tym warunki w przeszłości. Na przykład: "Słońce świeciło, gdy wychodziliśmy z domu". Może również opisywać czynności nawykowe, na przykład: "He was constantly running last year".

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz