• kontakt@icie.com.pl

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka hiszpańskiego

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka hiszpańskiego

W jaki sposób można zostać tłumaczem przysięgłym j. hiszpańskiego?

Język hiszpański należy do języków bardzo często używanych na całym świecie. W roku 2006 stwierdzono, iż język hiszpański jest językiem ojczystym nawet dla 150 milionów ludzi. Także w naszym kraju, spora liczba osób chce podjąć naukę tegoż języka, wiele naszych rodaków uważa język hiszpański za ładny i bardzo łatwy.

Jakie trzeba spełnić wymagania, aby zostać tłumaczem przysięgłym?

Nie każda osoba, która zna w stopniu dobrym język hiszpański (w piśmie i mowie), może postarać się o tak zwaną pieczęć tłumacza przysięgłego, języka hiszpańskiego. Najważniejsze jest to, aby znajomość tegoż języka, była na poziomie zaawansowanym, tłumacz powinien mieć wszechstronną wiedzę. Powinien on umieć posługiwać się słownictwem specjalistycznym, musi także mieć szeroką wiedzę o przepisach prawnych, jakie panują w Hiszpanii. Nie mogą mu być tak samo obce tematy związane z gospodarką czy finansami tego kraju.

Specjalistyczne wymagania dla kandydatów, którzy chcą zostać tłumaczami języka hiszpańskiego, określa tak zwana Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. W niej zawarte są informacja o tym, iż kandydat musi mieć obywatelstwo polskie, lub innego kraju należącego do EFTA, lub Unii Europejskiej. Wymagane jest także posiadanie tytułu magistra lub tytułu równorzędnego. Kandydatem na tłumacza nie może być natomiast osoba, która popełniła jakieś nieumyślne przestępstwo.

Poszczególne etapy w egzaminie na tłumacza przysięgłego

Wszystkie osoby, które rozważają możliwość podjęcia pracy translatora uwierzytelniającego, muszą poznać dogłębnie Ustawę. Cały egzamin na tłumacza przysięgłego, zdawany jest maksymalnie po roku od momentu złożenia podania z prośbą o przystąpienie do pisania testu. Składa się on z dwóch części.

Egazamin na tłumacza przysięgłego

W części pisemnej należy przetłumaczyć dwa teksty z języka polskiego na język hiszpański, a także dwa teksty po hiszpańsku na język polski. Powinno się uwzględnić to, iż testy na egzaminie są zawsze tekstami sądowymi, prawniczymi lub urzędowymi.

W drugiej części ustnej przystępują tylko te osoby, jakim udało się uzyskać z testu minimum 150 punktów. W tym etapie należy przetłumaczyć na język hiszpański dwa teksty, które egzaminator czyta w języku polskim. Później kandydatowi na tłumacza, daje się 2 teksty pisane, a on musi je przełożyć na j. polski. W tej części także pojawiają się teksty urzędnicze, prawnicze i sądowe. Tylko osoba, która zdała obydwie części egzaminu, może wykonywać pracę tłumacza przysięgłego.

Co dalej po egzaminie?

Ostatnią rzeczą, jaką należy zrobić, to złożyć ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości, po czym kandydat zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych z języka hiszpańskiego. Po takim wpisie może on wykonywać już swój zawód. W luty, 2013 roku przeprowadzono ostatni egzamin pisemny dla kandydatów na tłumacza przysięgłego, brało w nim udział 20 osób. Egzamin zdało jednak tylko 9 z nich. Świadczy to o tym, że kandydaci na tłumacza przysięgłego muszą odznaczać się obszerną wiedzą nie tylko językową, ale i również specjalistyczną z wielu dziedzin, aby uzyskać wynik pozytywny.

W naszym kraju aktualnie jest 277 tłumaczy z języka hiszpańskiego, to mała liczba. Dla porównania, tłumaczy z języka niemieckiego jest aktualnie około 3800 a z języka angielskiego 2500 tysiąca. Jednak taka mała ilość tłumaczy z języka hiszpańskiego, to jednak dobra wiadomość, dla wszystkich nowych kandydatów, gdyż na pewno nie zabraknie zapotrzebowania na ich usługi dotyczące tłumaczeń przysięgłych.

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz