• kontakt@icie.com.pl

Tłumaczenia pisemne a tłumaczenia ustne

Tłumaczenia pisemne a tłumaczenia ustne

Tłumaczenie to pojęcie bardzo szerokie. W potocznej mowie używamy go jako określenie wyjaśniania komuś konkretnej rzeczy, na temat której nie posiada dużej wiedzy. Może to jednak być również profesjonalna usługa wykonywana przez ludzi, którzy biegle posługują się wybranymi językami obcymi. Tłumaczenia są dość szeroką branżą, którą zajmują się wykształceni filolodzy oraz językoznawcy.

Usługa te dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: tłumaczenia ustne oraz pisemne.

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne wciąż są podstawową usługą wykonywaną przez tłumaczy. Tłumacz otrzymuje tekst napisany w jednym języku, zaś jego zadaniem jest przepisanie go na drugi, z pełnym zachowaniem jego sensu oraz przekazu – tak, aby efekt końcowy był logiczny i możliwy do przeczytania. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jeśli ktoś biegle posługuje się danym językiem obcym, to zadanie to nie jest dla niego szczególnie trudne. W rzeczywistości jednak dobry tłumacz musi uwzględnić w swojej pracy całe mnóstwo różnych czynników, które mają wpływ na jakość wykonywanych przez niego usług.

Dodatkowo im dłuższy tekst, tym trudniej go przetłumaczyć zachowując przy tym odpowiedni przekaz. Ponadto nie wystarczy sama "sucha" znajomość języka. Tłumacz powinien dobrze orientować się w kulturze mówienia w danym kraju, w używanych tam skrótach myślowych oraz swego rodzaju slangu – takie rzeczy są charakterystyczne właściwie dla każdego narodu lub wręcz dla poszczególnych regionów. Nie można zatem tłumaczyć "słowo w słowo", bowiem efektem końcowym będzie jedynie tekst w innym języku kompletnie niezrozumiały dla odbiorcy.

Tłumaczenia pisemne są potrzebne w różnych sytuacjach, dzięki czemu zajmujące się tym osoby mogą szukać pracy na różne sposoby. Takie tłumaczenia zlecają przede wszystkim firmy które prowadzą wymianę handlową z partnerami z innych krajów i potrzebują częstego przekładania różnego rodzaju dokumentów biznesowych na obce języki.

Realizacja tłumaczenia ustnego

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne są zamawiane nieco rzadziej, a z racji ich charakterystyki stanowią dla tłumacza większe wyzwanie. W przypadku wykonywania tłumaczenia pisemnego tłumacz może swobodnie poświęcić czas na zapoznanie się z konkretnym tekstem, zastanawianie się nad słownictwem jakie powinien użyć czy dokładne przemyślenie stylu wypowiedzi. Przy tłumaczeniach ustnych nie ma tego luksusu, bowiem wszystko dzieje się na bieżąco. Tłumaczenia takie są potrzebne na różnych spotkaniach biznesowych lub na szczeblu państwowym.

Jeśli w wydarzeniach takich biorą udział uczestnicy z różnych krajów i porozumiewający się różnymi językami, to tylko tłumacz będzie w stanie umożliwić im normalną rozmowę. Same tłumaczenia ustne dzielą się na kilka rodzajów, wśród których do najważniejszych możemy zaliczyć dwa.

Pierwszy to tłumaczenia symultaniczne – w tym przypadku tłumacz musi na bieżąco przekładać to, co dana osoba mówi w obcym języku. Nie jest to proste, bowiem nie ma tu właściwie ani chwili na zastanowienie się. Drugi rodzaj to tłumaczenie następcze. W tym przypadku tłumacz słucha najpierw całej wypowiedzi w języku obcym, w czasie której może sporządzać notatki i starać się zapamiętywać poszczególne wyrażenia. Następnie dokonuje przekładu całości. Trzeba jednak liczyć się z tym, że tłumacz może "zgubić" niektóre myśli i elementy wypowiedzi prelegenta.

Jak widać, wykonywanie tłumaczeń nie jest zadaniem prostym. W obu przypadkach potrzebna jest naprawdę doskonała znajomość języka obcego. Poszczególne rodzaje tłumaczeń wykonywane są w różnych warunkach i wymagają również trzeźwego umysłu oraz sprawnego myślenia.

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz