• kontakt@icie.com.pl

Użycie either/or i neither/nor w języku angielskim (z przykładami)

Użycie either/or i neither/nor w języku angielskim (z przykładami)

Czy masz trudności z używaniem słów either/or i neither/nor? Jeśli tak, to nie martw się - nie jesteś sam: te dwie pary słów mogą być trudne w użyciu i wiele osób uważa je za trudną część nauka języka angielskiego.

Ten artykuł wyjaśni, jak poprawnie używać tych słów, wraz z odpowiednimi zasadami gramatyki angielskiej oraz kilka przykładowe zdania. Gotowy, aby zacząć? Czytaj dalej.

Albo/albo i neither/nor wyjaśnione

Albo/albo oraz ani mogą być używane na różne sposoby. Mogą być używane jako przysłówki, przymiotniki, określnikizaimki lub spójniki korelacyjne. Na przykład:

 • "Do czy z was mówi po hiszpańsku?"

W tym zdaniu, either jest zaimkiem.

 • "Żadna z nich koszula nie pasuje na mnie odpowiednio."

W tym zdaniu neither jest przymiotnikiem.

"Either" jest używane w tym samym zdaniu co "lub" to pokazać dwie lub więcej możliwości lub wyborów. Na przykład:

 • "Możesz wybrać albo czerwony samochód lub niebieski samochód".

"Neither" jest używane w tym samym zdaniu co "nor" aby pokazać, że coś nie jest prawdą lub nie zachodzi z dwóch lub więcej osób, działań, rzeczy, idei lub cech. Na przykład:

 • "Neither Pan Smith ani Pani Jones nie przyszli na spotkanie".

Pro tip: Kiedy używasz albo/albo i neither/nor użyj czasownika w liczbie pojedynczej w zdaniu, jeśli oba podmioty (rzeczowniki) są w liczbie pojedynczej, na przykład: "albo moja matka lub mój ojciec is przychodzi". "Jest" jest czasownikiem w liczbie pojedynczej w tym zdaniu. Ale jeśli którykolwiek z podmiotów jest w liczbie mnogiej, musisz użyć czasownika w liczbie mnogiej. Na przykład: "Albo moja mama albo moje siostry coming." "Are" to czasownikiem w liczbie mnogiej w tym zdaniu.

Jaka jest różnica między albo/albo a neither/nor?

Główna różnica między tymi dwoma parami słów polega na tym, że albo/albo są używane w znaczeniu pozytywnym, aby pokazać wybór lub działanie will zostanie podjęte, na przykład: "I will albo pójdę na spacer albo run."

Neither i nor są używane w w znaczeniu negatywnym, aby pokazać, że dana osoba nie wybierze żadnej z opcji, np."I will do ani tego ani tego".

Jak używać albo/albo i neither/nor

Jak wspomnieliśmy powyżej, istnieją cztery ogólne sposoby wspólne angielski słowa są używane. Poniżej podajemy przykłady każdego z nich:

Użycie 1: Przysłówek

Kiedy te słowa funkcjonują jako przysłówkiwtedy oba albo oraz ani działają jako słowa łączące. Na przykład:

 • "Nie lubię za dużo jeść". "No, ani ja też nie".
 • "Nie lubię smażonych potraw". "Nie, ja też ich nie lubię either."

Użycie 2: Przymiotnik

Both albo oraz neither mogą być również używane jako przymiotniki. Na przykład:

 • "Domy znajdowały się na po obu po obu stronach drogi."

Tutaj "either" opisuje obie strony drogi, jest więc przymiotnikiem.

Zastosowanie 3: Określnik

W niektórych przypadkach, either oraz ani są używane jako określniki. Kiedy są używane w ten sposób, albo wskazuje na wybór między dwiema możliwościami. Na przykład:

 • "Albo z moich rodziców może przyjść na przyjęcie".

Kiedy jest używany jako określnika, neither pozwala nam wypowiedzieć się negatywnie na temat dwóch rzeczy lub osób jednocześnie. Na przykład:

 • "Ani z moich rodziców nie może przyjść na przyjęcie."

Użycie 4: Zaimek

We wszystkich przypadkach, w których albo oraz ani są używane jako zaimki, konstrukcja zdania będzie następująca:

 • either/neither + of + fraza rzeczownikowa

Gdy występują w roli zaimków, either oznacza "jedno lub drugie", podczas gdy neither oznacza "ani jedno, ani drugie".

Na przykład:

 • "Either z tych dróg prowadzi do Londynu."
 • "Żadne z z moich dzieci nie jest wystarczająco silne, aby to podnieść".

Użycie 5: Spójnik

Kiedy albo oraz neither są używane razem z wyrazami lub oraz ani stają się one spójniki korelacyjne. Albo/albo są używane razem, aby dać wyboru pomiędzy dwiema rzeczami. Na przykład:

 • You can albo zadzwonić do mnie do domu lub w biurze.
 • Albo mama lub tata przyjedzie po Ciebie.

Neither/nor są używane razem, aby stwierdzić, że 2 lub więcej rzeczy jest nieprawdziwych lub nie będzie miało miejsca. Na przykład:

 • Neither ten niebieski ani czerwony nie jest dostępny w rozmiarze 4.
 • I will ani zadzwonić ani na . ani nie wyślę Ci wiadomości przed południem.

Albo/albo i ani/ani podsumowanie

Podobnie jak wiele innych części gramatyki angielskiejnauka poprawnego używania either, or, neither i nor może być początkowo trudna. Wykorzystaj ten artykuł jako punkt odniesienia i możesz do niego wracać, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Bardzo ważne jest, abyś ćwiczył każdą nowo poznaną gramatykę w rozmowie. Doskonałym sposobem na to jest rozmowa z rodowitym angielskim na Preply. Istnieją tysiące dostępnych korepetytorów, a wielu z nich specjalizuje się w różnych dziedzinach języka angielskiego. wybierz najlepszego korepetytora dla Ciebie.

Sprawdź swój poziom znajomości języka angielskiego. Rozwiąż ten 5-minutowy test, aby sprawdzić, jak blisko jesteś osiągnięcia swoich celów związanych z nauką języka. Rozpocznij test

Najczęściej zadawane pytania

Neither and nor either and or są przykładami czego?

Neither, nor, either i or są przykładami słów w językuangielskim. W zależności od sposobu użycia w zdaniu przyjmują one różne formy w zależności od klasy wyrazów lub części mowy. Należą do nich przymiotniki, przysłówki, spójniki, określniki i zaimki. Na przykład w zdaniu "Czy któryś z was gra w piłkę nożną?" "either" jest zaimkiem.

Czy "neither" i "nor" są używane razem?

Tak, w językuangielskimneither i nor mogą być użyte razem w zdaniu, aby pokazać, że 2 lub więcej rzeczy nie są prawdziwe lub nie mają miejsca. Na przykład: "Ani moja kuzynka, ani mój wujek nie mieszkają w Nowym Jorku". Either i or są używane, aby wskazać wybór w zdaniu. Na przykład: "Możemy iść albo do Burger Kinga, albo do McDonaldsa".

Co to jest neither/nor w gramatyce?

Neither i nor to angielskie słowa, które są przykładami spójników. Spójnik jest definiowany jako "słowo używane do łączenia klauzul lub zdań albo do koordynowania słów w tej samej klauzuli". Inne popularne przykłady spójników to "and" oraz "but".

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz