• kontakt@icie.com.pl

Jak zadawać pytania po niemiecku (+ 70 przykładów)

Jak zadawać pytania po niemiecku (+ 70 przykładów)

Niezależnie od tego, czy planujesz podróż do Niemiec, Austrii lub Szwajcarii, czy też chcesz po prostu prowadzić ciekawsze rozmowy po niemiecku, umiejętność zadawania pytań po niemiecku to podstawa.

W tym artykule przeprowadzimy Cię krok po kroku przez elementy niemieckich pytań, w tym:

 1. Jak używać pytań z literą "W"?
 2. W jaki sposób można tworzyć różne formy niemieckich pytań
 3. Jak i kiedy używać Sieformalne "ty" w języku niemieckim
 4. 10 pytań, które trzeba znać i które są szczególnie przydatne dla podróżujących.

Bist du bereit? (Czy jesteś gotowy?)

Pytania "W" w języku niemieckim

Czy słyszałeś kiedyś o "pięciu W" w języku angielskim?

 • Who?
 • Co?
 • Where?
 • Kiedy?
 • Dlaczego?

"Jak?" jest uważane za honorowego członka tej grupy, mimo że zaczyna się od litery H.

W języku niemieckim słowa pytające z literą "W" są bardzo podobne do angielskich - z tą różnicą, że jest ich o wiele więcej, w tym słowa takie jak woher (skąd) i wohin (dokąd):

Niemieckie słowo pytające Tłumaczenie na język angielski
Wo Where
Woher Skąd
Wohin Gdzie do
Wie Jak
Was Co
Wer Kto [mianownik]; stosować, gdy "kto" jest podmiotem podmiotem
Wem (To) whom / who [dative]; użyj, gdy "who" jest obiektem obiektem pośrednim działania
Wen kto [oskarżyciel]; użyj, gdy "kto" jest obiektem bezpośrednim działania
Wann Kiedy
Warum Dlaczego
Wozu W jakim celu
Wieso Jak to się stało / dlaczego

Wierzcie lub nie, ale język niemiecki ma jeszcze więcej słów, które są w przybliżeniu odpowiednikami angielskiego "why", np. weshalb (ze względu na co) i weswegen (z powodu czego).

Te dodatkowe słowa "dlaczego" mogą dodać nieco niuansów do Twoich pytań. Jeśli opanujesz warum, wiesooraz wozupowinieneś jednak być w stanie zadać wszystkie pytania typu "dlaczego" i być dobrze zrozumianym!

Przyjrzyjmy się, jak można wykorzystać najbardziej podstawowe pytania w języku niemieckim w codziennych sytuacjach.

Gdzie...?

 • Wo ist das Museum? - Gdzie jest to muzeum?
 • Wo ist mein Koffer? - Gdzie jest moja walizka?
 • Wo finde ich sowas? - Gdzie znajdę coś podobnego?
 • Gdzie się spotykamy? - Gdzie się spotykamy?
 • Woher kommen Sie? / Woher kommst du? - Skąd pochodzisz? [formalne/nieformalne]
 • Wohin gehen wir? - (Do) Dokąd idziemy?
 • Wohin fährt der Zug? - Dokąd jedzie pociąg?

Co...?

 • Was machen Sie? / Was machst du? - Co robisz? [formalne / nieformalne]
 • Was will er? - Czego on chce?
 • Was soll ich mitbringen? - Co powinienem przynieść?
 • Was können wir kaufen? - Co możemy kupić?
 • Was sehen wir uns an? - Na co patrzymy?
 • Was machen wir morgen? - Co będziemy robić jutro?

Dlaczego...?

 • Warum halten wir hier? - Dlaczego zatrzymujemy się tutaj?
 • Warum brauchen Sie meinen Reisepass? - Dlaczego potrzebujecie mojego paszportu? [formalne]
 • Warum machen Sie das? - Po co to robisz? [formalne]
 • Wozu machst du das? - Po co to robisz? [nieformalne]
 • Wozu denn das? - Po co?
 • Wozu brauchen wir diese Fahrkarte? - Po co nam ten bilet autobusowy?
 • Wieso geht er nicht? - Jak to się stało, że on nie jedzie?
 • Wieso nicht? - Dlaczego nie?

Kto...?

 • Wer ist dieser Mann? - Kim jest ten mężczyzna?
 • Wer ist diese Frau? - Kim jest ta kobieta?
 • Wer hat Ihnen das Buch gegeben? - Kto dał ci tę książkę? [formalne]
 • Wen haben Sie gesehen? / Wen hast du gesehen? - Kogo widziałeś? [formalne / nieformalne]
 • Für wen machst du das? - Dla kogo to robisz? [nieformalne]
 • Wem haben Sie das Essen gegeben? - Komu dałeś to jedzenie? [formalne]
 • Mit wem sprechen Sie? - Z kim rozmawiasz? [formalne]
 • Wem gebe ich das? - Komu mam to dać?

Kiedy...?

 • Wann treffen wir uns? - Kiedy się spotykamy?
 • Wann geht der Flug? - Kiedy odlatuje samolot?
 • Wann beginnt das Konzert? - Kiedy zaczyna się koncert?
 • Wann hast du Geburtstag? - Kiedy są twoje urodziny? [Nieformalne]

Jak...?

 • Wie kommen wir dahin? - Jak tam dojedziemy?
 • Ile mamy pieniędzy? - Ile mamy pieniędzy?
 • Wie spät ist es? Która jest godzina? (Dosłownie: "Jak późno jest?")
 • Wie heißt das auf Deutsch? - Jak się to mówi po niemiecku?
 • Wie kann ich sie finden? - Jak mogę ją znaleźć?
 • Jak się robi knedle ziemniaczane? - Jak się robi kluski ziemniaczane?
 • Jak się pisze to słowo? - Jak się pisze to słowo?
 • Jak mogę nauczyć się ich niemieckich słówek pytajnych? - Jak mogę nauczyć się niemieckich słówek z pytaniami?
Oferujemy korepetycje online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

 • Znajdź mojego korepetytora online teraz
 • 1456 opinii, "Doskonale"

Formułowanie pytania w języku niemieckim

Aby zadać proste pytanie typu "tak lub nie" w języku niemieckim, użyjesz następującego wzoru:

Czasownik odmieniony + Podmiot + Przedmiot

Na przykład:

 • Haben Sie einen Stuhl? - Czy masz krzesło?
 • Bist du traurig? - Czy jesteś smutny?
 • Haben Sie das kleiner? - Czy masz coś mniejszego? [używane przy wydawaniu reszty].

W języku angielskim często używa się zwrotów takich jak "Do you" / "Does he" lub "Are you" / "Is she", aby rozpocząć pytanie.

W języku niemieckim, zamiast odpowiedników "Do" / "Does" lub "Are" / "Is", zaczynasz pytanie od głównego czasownika.

Ten schemat można zauważyć w pytaniach takich jak, Gehen Sie? (Czy idziesz?), które dosłownie brzmi: "Idziesz?".

Kiedy używasz obiektu pośredniego, pytanie nadal opiera się na tym samym podstawowym schemacie. Umieszczasz obiekt pośredni (i jego przyimek, jeżeli jest) na końcu:

Czasownik koniugacyjny + Podmiot + Obiekt pośredni

 • Kommst du mit mir? - Czy idziesz ze mną?

Jeżeli dołączasz obiekt bezpośredni, obiekt pośredni nadal znajduje się na końcu:

Czasownik odmieniony + Podmiot + Obiekt bezpośredni + Obiekt pośredni

 • Geben wir es ihm? - Czy my mu to dajemy?

Pytania z czasownikami złożonymi

Tak jak w języku angielskim, niektóre czynności w języku niemieckim są wyrażane przez więcej niż jedno słowo. Kiedy w języku niemieckim mamy czasownik złożony z kilku części, musimy wiedzieć, gdzie w zdaniu znajduje się każda z nich.

Używając słów pytających, jak również czasowników posiłkowych i modalnych - takich jak werden (stać się), haben (mieć), können (móc), müssen (musieć), lub sein (być) - możesz tworzyć pytania w podobny sposób jak w języku angielskim:

 • Wann muss ich auschecken? - Kiedy muszę się wymeldować?

W tych i podobnych pytaniach, niemiecka struktura zdania jest podobna do angielskiej: Masz słowo pytające, wann (kiedy), po którym następuje czasownik posiłkowy, müssen (musi), po którym następuje podmiot, ich (ja), a na końcu mamy czasownik główny, auschecken (wymeldować się).

Pytania z czasownikami złożonymi i obiektami

Im więcej elementów dodasz do zdania, tym bardziej skomplikowane może się ono stać - i tym bardziej dostrzeżesz różnice w strukturze zdania niemieckiego i angielskiego.

W zdaniu takim jak Könnten Sie mir Ihre Handynummer geben? (Czy mógłbyś podać mi swój numer telefonu komórkowego), widzimy, że słowa są ułożone inaczej niż w języku angielskim.

Wzór dla niemieckiego pytania byłby następujący Czasownik wspomagający + Podmiot + Obiekt pośredni (zaimek osobowy) + Obiekt bezpośredni + Czasownik bezokolicznikowy.

W języku angielskim niemiecka wersja brzmiałaby: "Could you to me your mobile number give?".

Podobny schemat można zauważyć w pytaniach takich jak te:

 • Können wir ihr eine Kreditkarte geben? - Czy możemy dać jej kartę kredytową?
 • Kann ich jemanden mitbringen? - Czy mogę kogoś przyprowadzić? ["Czy mogę kogoś przyprowadzić?"].
 • Sollen wir Ludwig das Klavier geben? - Czy powinniśmy dać Ludwigowi fortepian?

Jeżeli dodajesz słowo pytające, jest ono umieszczane na początku pytania, przed czasownikiem posiłkowym:

 • Wann wird das Frühstück serviert? - Kiedy będzie podane śniadanie?
 • Wie können wir das bezahlen? - Jak możemy za to zapłacić?

Jak w przypadku większości języków, w miarę poznawania kolejnych niemieckich pytań z różnych źródeł, można znaleźć kilka wyjątków od tych wskazówek. Czasami osoby niemieckojęzyczne zmieniają nieco szyk wyrazów, aby podkreślić pewne elementy pytania.

Ćwiczenie niemieckich pytań

Na początku niektóre z tych szyków wyrazów mogą wydawać się dziwne. Jednak im więcej będziesz ćwiczyć, tym bardziej niemiecki szyk wyrazów stanie się dla Ciebie naturalny.

Oprócz powtarzania sobie na głos przykładowych pytań, zapisywania ich i próbowania tworzenia własnych pytań (mówionych lub pisanych), warto poćwiczyć z kimś, kto płynnie posługuje się językiem niemieckim.

Spróbuj aplikacja lub strona internetowa do wymiany językowej aby znaleźć partnera do rozmowy mówiącego po niemiecku. Rozmawiając na różne tematy w języku niemieckim, nauczysz się formułować pytania, używając wielu różnych czasowników i szerokiego zakresu słownictwa.

Jeśli chcesz, aby ktoś udzielił Ci jeszcze więcej wskazówek, dogłębnie wyjaśniając strukturę pytań w języku niemieckim i dostosowując ćwiczenia i lekcje do Twoich potrzeb, aby zapewnić Ci dodatkową praktykę, pomyśl o współpracy z korepetytorem języka niemieckiego. Preply posiada wielu korepetytorów z niemieckiego którzy mogą pracować z Tobą 1 na 1, pomagając Ci nabrać wprawy w zadawaniu pytań (i odpowiadaniu na nie!) w języku niemieckim.

Zadawanie pytań z użyciem 'Sie'

Ogromna część nauki języka niemieckiego jest zrozumienie, jak zwracać się do innych ludzi w sposób kulturalny i pełen szacunku.

Sie to grzecznościowa forma zwrotu "ty". Możesz użyć Sie aby formalnie zwrócić się do jednej lub więcej osób.

Zazwyczaj używasz Sie zamiast du (liczba pojedyncza, znajome "ty") lub ihr (liczba mnoga, znajome "ty"), gdy rozmawiasz z osobami, których dobrze nie znasz, z osobami starszymi od Ciebie oraz z autorytetami - takimi jak przełożeni, kierownicy, inni specjaliści i duchowni.

Zwłaszcza jeśli podróżujemy po kraju niemieckojęzycznym, prawdopodobnie będziemy zadawać pytania używając Sie dość często.

Czasami nauczysz się pytania w jego du (nieformalnej) formie. Jeżeli rozmawiasz z kimś w sposób formalny, musisz zrobić więcej niż tylko zamienić Sie na du. Przyjrzymy się kilku kwestiom gramatycznym związanym z przejściem z formy nieformalnej na formalną.

Koniugacja czasowników

Upewnij się, że Twoje czasowniki odmieniają się dla Siea nie du.

W czasie teraźniejszym, koniugacja dla Sie jest generalnie taka sama jak forma bezokolicznikowa ("do") tego czasownika, więc jest to dość proste.

Na przykład: Używając czasownika sprechen (mówić), możesz powiedzieć, Sprechen Sie Englisch? (Czy mówisz po angielsku?), a nie Sprichst du Englisch?, czyli jak zadałbyś komuś to pytanie w znany sposób.

Possessives (używając Ihr)

Aby uniknąć zamieszania, upewnij się, że używasz właściwych słów w pytaniach.

Dla Sieużyjesz odmiany Ihr aby powiedzieć "twój".

Na przykład:

 • Haben Sie Ihren Koffer? - Czy masz swoją walizkę?
 • Lesen Sie Ihre Zeitung? - Czy czytasz swoją gazetę?
 • Brauchen Sie Ihr Buch? - Czy potrzebujesz swojej książki?

Zauważ, że w każdym z tych przykładów Ihr zmienia się tak, aby dopasować się do rzeczownika: to Ihren dla Koffer (walizka), rzeczownik rodzaju męskiego; to Ihre dla Zeitung (gazeta), rzeczownik rodzaju żeńskiego; jest to po prostu Ihr dla Buch (książka), rzeczownik rodzaju nijakiego.

Could czy can? (Könnten oder können?).

W języku angielskim często mówimy "Can you...", gdy prosimy kogoś, aby coś dla nas zrobił.

Aby być wyjątkowo uprzejmym, gdy używamy Sie, rozważ użycie könnten ("could," imperfect subjunctive forma können) zamiast regularnego czasu teraźniejszego od können (być w stanie) podczas zadawania pytań w języku niemieckim:

 • Könnten Sie mir etwas bringen? - Czy mógłbyś mi coś przynieść?
 • Könnten Sie mir bitte eine Extraportion geben? - Czy mógłbyś mi dodatkowo pomóc?
 • Könnten Sie mir bitte eine Tüte mitgeben? - Czy mógłbyś dać mi torbę z tym?

Może być tylko jedna litera różnicy między können a könntenale jest to różnica między pytaniem, czy ktoś dosłownie może coś zrobić ("Können SIe...?") a pytaniem, czy nie miałby nic przeciwko zrobienie tego ("Könnten SIe...?").

10 pytań z niemieckiego, które trzeba znać

Są to kluczowe pytania, których możesz używać w podróży, a nawet podczas prowadzenia bardzo podstawowych rozmów.

W niektórych przypadkach możesz wykorzystać podstawowy schemat pytania, ale zmodyfikować go do swoich potrzeb.

Na przykład, możesz zapytać o ein Einzelzimmer (jeden pokój jednoosobowy), zamiast zwei Doppelzimmer (dwa pokoje dwuosobowe).

Możesz też zapytać, Wo ist der Flughafen? (Gdzie jest lotnisko?) lub der Busbahnhof (dworzec autobusowy), zamiast pytać o lokalizację Bahnhof (dworzec kolejowy).

 • Könnten Sie mir helfen, bitte? - Czy mógłbyś mi pomóc, proszę? [formalne]
 • Sprechen Sie Englisch? - Czy mówi Pan/Pani po angielsku? [formalne]
 • Was ist das? - Co to jest?
 • Haben Sie die Zeit? / Hast du die Zeit? - Czy masz czas? [formalny / nieformalny]
 • Wie heißen Sie? / Wie heißt du? - Jak masz na imię? [formalne / nieformalne]
 • Was steht dort? - Co to jest napisane? / Co tam jest napisane?
 • Wie viel kostet das? - Ile to kosztuje?
 • Haben Sie zwei Doppelzimmer, bitte? - Czy ma Pan/Pani dwa pokoje dwuosobowe, proszę?
 • Wo ist ein Geldautomat*? - Gdzie jest bankomat? [*Bankautomat jest również używany jako bankomat].
 • Wo ist der Bahnhof? - Gdzie jest stacja kolejowa?

Wśród wszystkich niemieckich słów i zwrotów dla początkujących, słówka z pytaniami należą do jednych z najważniejszych i najbardziej pomocnych. Będziesz ich używał przez cały czas, aby uzyskać więcej informacji i poprawić swoje rozumienie.

Wiedza o tym, jak zadawać pytania we właściwy sposób, jest niezbędna zarówno podczas podróży, jak i w rozmowie z niemieckojęzycznymi przyjaciółmi.

Nawet jeśli się potkniesz, zawsze możesz powiedzieć Entschuldigung (przepraszam) i próbować dalej. W końcu, wie lernt man sonst? (Jak jeszcze można się uczyć?)

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz