• kontakt@icie.com.pl

Język hiszpański

Język hiszpański

Język hiszpański zaliczany jest do języków romańskich, które z kolei są podrodziną języków indoeuropejskich. Innymi językami, które również należą do tych grup są: francuski, włoski, portugalski, oksytoński, rumuński i kataloński. Dla osób, które nie są zaznajomione z językami, wydawać się może, że język hiszpański jest jednym, spójnym językiem, podobnie jak polski.

Jednak języka hiszpańskiego nie można tak określić, ponieważ występują pewne podziały i realia są zupełnie inne, niż w przypadku języka polskiego.

Regiony Hiszpanii

Terytorium Hiszpanii składa się z siedemnastu regionów, które nazywane są wspólnotami autonomicznymi. Każda ze wspólnot posiada własny statut, parlament i rząd. Na mocy Konstytucji z 31 października 1978 roku, językiem urzędowym w całej Hiszpanii ustanowiono język kastylijski, który nazwany został tak w celu odróżnienia go od innych języków pozostających w użyciu na terenie Hiszpanii. Każdy obywatel Hiszpanii zobowiązany jest znać ten język. Oprócz języka kastylijskiego, każdy z regionów ma prawo ustanowić własny język jako urzędowy. Może być to język baskijski, galicyjski lub kataloński. W Polsce obecni są tłumacze przysięgli języka kastylijskiego i katalońskiego. Mając na myśli język hiszpański obowiązujący w całej Hiszpanii, trzeba to rozumieć jako język kastylijski.

Hiszpański w liczbach

Językiem hiszpańskim posługuje się na świecie około 650 milionów ludzi, dla których jest to język ojczysty, a dla około 100 milionów stanowi on drugi język. Niezliczona jest natomiast ilość ludzi, którzy chcą się nauczyć hiszpańskiego. Tak duża popularność do chęci nauki może wynikać z tego, że język hiszpański nie jest przesadnie trudny.

Nauka języka hiszpańskiego

Gramatyka języka hiszpańskiego

Język hiszpański ma wiele wspólnych cech z łaciną, dzięki swojemu romańskiemu pochodzeniu. Dlatego jego nauka jest w dodatkowym stopniu ułatwiona dla osób, które znają łacinę. Do grona tych osób zaliczyć można także osoby, które znają język francuski. W języku hiszpańskim nie występuje odmiana przez przypadki, ponieważ zastępują ją przyimki. Kolejnym ułatwieniem jest to, że rzeczowniki występują tylko w rodzaju męskim i żeńskim. Pewnym problemem może być nauka czasowników hiszpańskich, ponieważ czasowniki regularne dzielą się na trzy rodzaje odmiany. Dodatkowo, istnieje całkiem dużo czasowników nieregularnych.

Potwierdzeniem tego, że hiszpański nie jest trudnym językiem, świadczyć może duża liczba tłumaczy przysięgłych. W całej Polsce zarejestrowanych jest 278, a w Warszawie tłumaczeniem przysięgłym hiszpańskiego zajmuje się 70 osób. Znaczna część z tych osób, bo aż 238, zdobyła swe przywileje do tłumaczenia przed wprowadzeniem ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, która ustanowiona została 25 listopada 2004 roku. Ustawa ta wprowadziła konieczność zdania egzaminu. Duża grupa tłumaczy przysięgłych języka hiszpańskiego, ma również pozwolenie na wykonywanie poświadczonych tłumaczeń głównie z języka francuskiego, ale także włoskiego, portugalskiego, angielskiego, rumuńskiego i niemieckiego.

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz