• kontakt@icie.com.pl

Płaszcz antykryzysowy i praca outsidera

Płaszcz antykryzysowy i praca outsidera

Osłona przed koronawirusem dla zagranicznych pracowników

Mamy do czynienia z wieloma nowymi problemami i wyzwaniami związanymi z epidemią koronawirusa. Postanowiliśmy dołożyć swoją cegiełkę, choćby poprzez dostarczanie rzetelnych informacji. Postanowiliśmy przekazywać informacje istotne dla naszej branży. Tym razem ustalenia tarczy antykryzysowej dotyczące pracy obcokrajowców tutaj, w Stanach Zjednoczonych.

Przedłużanie pozwoleń na pracę

Prezydent podpisał 17 kwietnia ustawę zwaną tarczą antykryzysową. Prezydent podpisał 17 kwietnia 2017 r. specustawę o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. Dokument zawiera przepisy, które m.in. umożliwiają przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemcom przebywającym w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wiz Schengen (w tym długoterminowych) itp. Przepisy pozwalają również na przedłużenie ważności tymczasowych dowodów osobistych i kart pobytu. Zezwolenie na pracę osoby, która jest już zatrudniona przez konkretnego pracodawcę, również może zostać przedłużone. Termin na wydanie zezwolenia na pobyt w czasie stanu zagrożenia epidemicznego wynosi 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Co w przypadku, gdy wyznaczony termin wyjazdu z Polski przypada w okresie obowiązywania stanu epidemii? Prawo stanowi: Jeżeli ostatni dzień pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2, okres pobytu i ważności wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia upływu 30. dnia następującego po dniu, w którym stan ten obowiązywał po raz ostatni[2]. Nie ma potrzeby składania dodatkowych dokumentów, zezwoleń ani wniosków.

Korzyści parkingowe dla obcokrajowców

Podsumowując, cudzoziemcy nadal mogą pracować w Polsce, jeśli posiadają ważną wizę pracowniczą, zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, które jest wpisane do ewidencji. Legalny pobyt na terytorium Polski pozwala również na korzystanie z tzw. świadczeń postojowych. Ważne jest, aby sprawdzić wszystkie inne zasady, które regulują uzyskanie tego rodzaju dotacji, takie jak data zawarcia umowy, wysokość dochodu oraz to, czy umowa się zmaterializowała.

W razie wątpliwości najlepiej sprawdzić ustawę lub oficjalne strony internetowe, takie jak www.gov.pl.

[1] Crisis Shields, opracowanie przygotowane przez zespół adwokatów i radców prawnych Blueshell Legal (17 kwietnia 2020 r.).

[2] (podkreślenie moje).

Czy tłumaczenie wyników COVID-19 jest wymagane?

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz