• kontakt@icie.com.pl

Przełożenie korespondencji handlowej na język angielski

Przełożenie korespondencji handlowej na język angielski

Listowy kontakt handlowy jest istotną częścią pracy wielu ludzi. Tworzenie pism, wielu typów dokumentów, a także korespondencja e-mailowa, nieraz staje się trudna, nawet gdy posługujemy się w niej tylko ojczystym językiem. Bardzo ważna jest znajomość materiału zarówno sytuacyjnego, jak i językowego, w trakcie redagowania słów, jakie wykorzystuje się przy komunikacji.

Taka komunikacja jest potrzebna przy rozwiązywaniu aktualnych problemów, a także przy relacjach biznesowych. Niezbędna okazuje się wtedy sprawność umiejętnego reagowania oraz określania potrzeb przedsiębiorstwa, szczególnie w sytuacji, gdy chcemy ustalić formę płatności, złożyć zamówienie, podać informację o zmianach na stanowiskach, zmianach dotyczących organizacji firmy, zmianie promowanych produktów, odpisywanie na pytania klientów, odpowiedzi na reklamację, poradach sposobu, w jaki opakowany jest produkt, zastopowanie realizacji danego zamówienia, upominanie o zaległą płatność.

Istnieje wiele sytuacji, w których niezbędna jest prawidłowa komunikacja. Nieraz odgrywamy rolę sprzedawcy, a w innym wypadku, gdy jesteśmy pracownikami przedsiębiorstwa i bywamy również klientami innych firm, gdy korzystamy z ich produktów czy usług. Istota korespondencji handlowej przebiegającej w języku angielskim jest bardzo rozległa, można o niej stworzyć bardzo dużych rozmiarów artykuł. W dalszym artykule spróbujemy przybliżyć, chociaż trochę znanych zwrotów angielskich, które mogą okazać się pomocne dla osób, które zajmują się pisaniem korespondencji handlowej lub tych, które ją tłumaczą.

W jaki sposób przetłumaczyć maile, pisma czy listy?

Nieraz bardzo trudno jest dokładnie przetłumaczyć pisma, listy czy maile. Jednak dosyć często w pracach, wykonuje się takie tłumaczenia angielskie. To czy dokument posiada zawartość merytoryczną, jest kwestią odrębną, jest ona zależna od umiejętności i sytuacji zawodowej, osoby, która napisała dokument.

Korespondencja handlowa

Rodzaj stworzonego tłumaczenia lub indywidualnie stworzonego listu może być zależna od pewnych uogólnień. Możliwe jest wyznaczenie ogólnych zasad, gdyż znana jest duża ilość zwrotów, a także konwencji, jeśli dokument ich w sobie nie zawiera, cała treść listu może być w sposób niewłaściwy odebrana. Taki rodzaj to technika, z jaką pisane są listy, w której postępuje się zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zaakceptowanych fraz, układu, wyrażeń, oraz zwrotów, jakie w danych sytuacjach się stosuje.

Mówi się, że odpowiedni list handlowy nie powinien być dłuższy niż jedna strona wydruku. Jest to uzasadnione stwierdzenie, gdyż osoby w pracy nie posiadają zbyt dużej ilości czasu oraz myślą zadaniowo. W trakcie wykonywanie powierzonych nam zadań nie mamy dużej ilości czasu na jakieś dygresje czy refleksje nad daną rzeczą. Dobra korespondencja handlowa powinna być treściwa i krótka. Musi ona skupić się na rozwiązaniu problemu lub przedstawieniem istotnych treści. Powinny w niej zostać zawarte potrzebne informacje ( od kogo, do kogo, kiedy została napisana, po co).

Plan prawidłowej korespondencji mógłby wyglądać tak:

1. The letter-heading, czyli nagłówek a w nim: dane nadawcy (nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, telefon).
2. The date, czyli data (u góry z prawej trony)
Sposoby pisania daty:
17th March 2016
17th March, 2016
March 17th, 2016
March, 17, 2016
3. Number, czyli numer listu (u góry z lewej strony)
4. The address, czyli osoba adresująca oraz jej dane
5. The salutation, czyli zwrot grzecznościowy na przykład: Dear Mr Kowalski, Dear Sir (Szanowny Panie), Dear Madam (Szanowna Pani).

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz