• kontakt@icie.com.pl

Tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego

Tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego

Tłumaczenia języka ukraińskiego na tłumaczenie przysięgłe

Planujesz odwiedzić Polskę? Chcesz studiować lub znaleźć pracę w Polsce? Tłumaczenia języka ukraińskiego przez tłumacza przysięgłego będą niezbędne. Oto krótki przewodnik, który pomoże przygotować dokumenty i wyjaśni wszystkie ważne informacje.

Czym jest tłumacz przysięgły?

Mówiąc najprościej, tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Ten rodzaj tłumaczenia jest stosowany w przypadku pism procesowych, dokumentów urzędowych lub korporacyjnych (i ich kopii) oraz innych dokumentów prywatnych, które nie są podpisane.

Zasadę tę reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Każdy dodatkowy znak liczy się jako dodatkowa strona.

Czego będę wymagać od tłumaczeń przysięgłych w języku polskim?

  1. Uzyskanie pozwolenia na pracę (np. tłumaczenia przysięgłe dokumentów potwierdzających kwalifikacje - certyfikatu językowego, zaświadczenia o odbytym szkoleniu, nabytych uprawnieniach lub ukończonym kursie)
  2. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały (wymagane są tłumaczenia przysięgłe odpisów aktów urodzenia, aktów małżeństwa i innych zaświadczeń, jeśli dotyczy).
  3. Rozpoczęcie studiów na polskiej uczelni (wymagane są uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie: dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów, świadectw ukończenia szkoły średniej, prac naukowych).
  4. Zawarcie związku małżeńskiego na terytorium Polski (w przypadku Ukraińców, którzy nie posługują się płynnie językiem polskim i zawierają związek małżeński z obywatelami polskimi, wymagane będzie tłumaczenie przysięgłe w Urzędzie Stanu Cywilnego).
  5. Uzyskanie świadczeń rodzinnych, Karty Polaka i innych

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe oryginału od kopii?

Tłumaczony może być zarówno oryginał dokumentu, jak i jego uwierzytelniona kopia, fotokopia, wydruk ze skanu lub inny zapis elektroniczny. Gotowe tłumaczenie będzie opatrzone odpowiednią adnotacją poświadczającą zgodność tłumaczenia z tekstem źródłowym. Tłumacz musi wskazać, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału, kopii czy odpisu. Najbezpieczniej jest przetłumaczyć tekst na podstawie oryginału. Zapewni to zatwierdzenie tłumaczenia przez instytucję.

Dlaczego powinienem przesłać skan/zdjęcie wraz z dokumentami do tłumaczenia?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, do tłumaczenia dokumentów z języka ukraińskiego i innych języków, w których nie używa się alfabetu łacińskiego, konieczna jest transliteracja lub transliteracja imion i nazwisk. Wymagany jest paszport. Tłumacz musi podać dane osobowe dokładnie tak, jak widnieją one w dokumencie tożsamości.

Jak długo trwa tłumaczenie dokumentu?

Przede wszystkim należy pamiętać o kilku czynnikach, które zawsze wpływają na czas tłumaczenia, a są to na przykład: rodzaj języka, na który/z którego tłumaczone są dokumenty, objętość tekstu, treść (teksty zwykłe/specjalistyczne), forma, w jakiej dostarczany jest dokument, jego czytelność. W przypadku tłumaczeń na język ukraiński czas realizacji wynosi trzy dni robocze dla pojedynczych dokumentów w trybie zwykłym.

Ile będzie kosztować takie tłumaczenie?

Cena tłumaczenia przysięgłego podawana jest zazwyczaj w oparciu o liczbę stron, jak wspomniano powyżej. Ważnym czynnikiem jest tryb realizacji zlecenia: zwykły/pilny/ekspresowy. Istotna jest również liczba dokumentów, które chcesz przetłumaczyć. Niektóre biura oferują tłumaczenia przysięgłe języka ukraińskiego już od 40 do 45 zł brutto. Wiele biur tłumaczeń oferuje bezpłatną wycenę. Jest ona niezobowiązująca i precyzyjna, a pozwala uniknąć przykrych niespodzianek.

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz