• kontakt@icie.com.pl

Tłumaczenie sprawozdań finansowych

Tłumaczenie sprawozdań finansowych

Tłumaczenie sprawozdań finansowych

W związku z epidemią koronawirusa wydłużone zostały terminy na sporządzenie, podpisanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz złożenie ich do Krajowego Rejestru Sądowego[1]. Przygotowaliśmy poradnik, który pomoże Ci poszerzyć wiedzę na ten temat.

Zacznijmy od podstaw. Sprawozdanie finansowe to dokument, który przedstawia sytuację finansową i wyniki przedsiębiorstwa za pomocą uporządkowanych zestawień. Jest ono przygotowywane na koniec roku obrotowego i obejmuje ostatnie dwanaście miesięcy. Sprawozdania finansowe są obecnie przygotowywane wyłącznie w formacie elektronicznym i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym.

Kogo to dotyczy?

Podmiotami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są spółki kapitałowe (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i osobowe (np. spółka jawna), a także jednoosobowe działalności gospodarcze, które prowadzą księgi rachunkowe (ze względu na osiągane przychody, status prawny lub dobrowolny wybór ewidencjonowania). Sporządzają je również fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co należy wziąć pod uwagę?

Ustawa o rachunkowości określa standardy sporządzania sprawozdań. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, w głównej części raportu wymagane są trzy elementy, wraz z podstawowymi danymi (takimi jak nazwa i adres, tytuł, data i okres raportu).

Wprowadzenie do raportu

- Bilans (saldo aktywów i pasywów).

- Rachunek zysków i strat/Rachunek wyników

- Informacje dodatkowe i objaśnienia

Sprawozdania finansowe są ważnym źródłem informacji dla wielu odbiorców, w tym instytucji rządowych, stowarzyszeń handlowych, potencjalnych klientów, bankierów czy członków zarządu spółki. Dlatego ważne jest, aby wyróżniały je takie cechy jak wiarygodność, zrozumiałość, weryfikowalność i kompletność.

Co z tłumaczeniami przysięgłymi?

W tym przypadku w pierwszej kolejności przyjrzymy się ustawie o rachunkowości, która określa obowiązek tłumaczenia przysięgłego do przekładu sprawozdań finansowych.

  • Jednostki dominujące, które NIE sporządzają skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Oddział instytucji finansowej lub kredytowej.

Oznacza to na przykład, że spółki komandytowe, przedsiębiorstwa państwowe czy spółdzielnie nie mają ustawowego obowiązku sporządzania tłumaczeń przysięgłych. Obowiązek ten często nakłada umowa spółki (np. w przypadku polskiej spółki działającej za granicą lub zagranicznej firmy działającej w Polsce). Profesjonalne tłumaczenie może również pomóc w przyciągnięciu potencjalnych inwestorów, poprawie wizerunku firmy czy pozyskaniu nowych klientów.

Ile kosztuje tłumaczenie raportu?

Dokładną wycenę można uzyskać, przesyłając treść gotowego raportu w formacie elektronicznym i określając kombinację językową. Warto skorzystać z usług biura tłumaczeń z wieloletnim i bogatym doświadczeniem w tego typu zleceniach. Znają oni szczegóły prawne, specjalistyczną terminologię oraz specjalistyczne słownictwo. Otrzymamy nie tylko całkowity koszt, ale również czas potrzebny na realizację zlecenia.

  • Biuro tłumaczeń Polyland tłumaczyło sprawozdania finansowe z języka polskiego na inne języki (angielski, francuski czy hiszpański) oraz z języków obcych na język polski. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły naszej oferty. Można się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo pod numerem 609 853852.

Dowiedz się więcej o tłumaczeniu dokumentów ubezpieczeniowych

Nowe terminy dotyczą raportów, które kończą się po 29 września 2019 r., ale przed 30 kwietnia 2020 r. Terminy, które upłynęły przed 31 marca 2020 r., nie zostaną przedłużone. Terminy dla większości spółek (z wyjątkiem tych, które podlegają ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym) zostały wydłużone o trzy miesiące. Sprawozdania finansowe za 2019 rok są zatem wymagalne. Sprawozdania finansowe za rok 2019 (równy kalendarzowemu) będą:

(termin przedłużony o 3 miesiące); (termin został przedłużony o 3 miesiące);

- zostać zatwierdzone do 30.09.2020 r. (termin został przedłużony o 3 miesiące),

- zostać złożony do KRS w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia. Nie później niż do 15.10.2020 r.

Źródło: www.biznes.gov.pl

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz