• kontakt@icie.com.pl

Uwaga, zwiększy to koszty tłumaczenia ustnego:

Uwaga, zwiększy to koszty tłumaczenia ustnego:

Biuro Tłumaczeń Polyland posiada 8-letnie doświadczenie w branży tłumaczeniowej. Od 2015 roku tłumaczymy dokumenty z języka polskiego na języki obce i odwrotnie. Jedną z naszych specjalności są tłumaczenia ustne.

Potrzebujesz tłumaczenia symultanicznego z języka obcego na polski? Nie mówisz dobrze po polsku, a chcesz załatwić sprawę u polskiego notariusza? Jakie czynniki wpływają na koszt tłumaczenia? Przeczytaj nasz artykuł.

Koszt tłumaczenia pisemnego i ustnego

Tłumaczenie pisemne i tłumaczenie ustne w czasie rzeczywistym to dwa rodzaje tłumaczeń, które mogą być wykonywane zarówno w przypadku tłumaczeń zwykłych, jak i przysięgłych. Tłumaczenia pisemne wyceniane są na podstawie znaków plus spacje. 1 strona rozliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami.

Nie płaci się więc za stronę. Jak natomiast wyceniane są tłumaczenia ustne? Zależy to od wielu czynników, w tym czasu poświęconego przez tłumacza oraz języka obcego. Nasze biuro podchodzi do każdego zlecenia indywidualnie, aby zapewnić klientowi najlepszą stawkę i warunki.

Tłumaczenie ustne cena minimalna i maksymalna

Minimalna opłata za tłumaczenie ustne w naszym biurze wynosi 250 zł netto (lub 307,50 zł brutto). Jest to cena za godzinę tłumaczenia ustnego niespecjalistycznego w parze językowej angielski->polski na terenie Krakowa. Maksymalna kwota może być trudna do określenia, ponieważ w przypadku rzadkich języków i wielodniowego zlecenia koszt tłumaczenia może sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Bezpłatną wycenę można uzyskać pisząc do nas na adres bok@polyland.pl.

Możliwe jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, ale nie zawsze jest to wymagane. Czasami tłumaczenie może być również wykonane przez osobę nieposiadającą takich kwalifikacji.

Jaka jest różnica między tłumaczeniem symultanicznym, konsekutywnym i a vista?

Tłumaczenie symultaniczne

Jest to forma tłumaczenia ustnego, które odbywa się w czasie rzeczywistym i w sposób niemal równoległy do wypowiedzi. Opóźnienie wynosi zaledwie kilka sekund. Tłumacz symultaniczny pracuje w dźwiękoszczelnej kabinie. Zwykle ma to miejsce podczas międzynarodowych konferencji lub kongresów.

Tłumaczenie konsekutywne

Jest to tłumaczenie wykonywane stopniowo. Jest ono wykonywane przez mówcę podczas przerw. Zazwyczaj wygłasza on kilka zwrotek przed przerwaniem. Tłumacz konsekutywny może pomóc. Nie wymaga żadnego sprzętu technicznego, takiego jak kabiny, słuchawki czy inne urządzenia. Metoda ta jest często wykorzystywana podczas pracy notarialnej z klientami zagranicznymi.

Tłumaczenie a vista

Jest to tłumaczenie tekstu otrzymanego na papierze. Odbywa się ono niemal w tym samym czasie, co czytanie oryginalnego tekstu. Jest to najrzadziej stosowana forma w praktyce. Ta forma jest używana głównie jako uzupełnienie dwóch wyżej wymienionych form lub podczas oficjalnych wizyt, z pomocą tłumacza. Służy do tłumaczenia np. formularza dla osoby nieznającej języka polskiego.

Możesz skontaktować się z nami pod adresem bok@polyland.pl, jeśli potrzebujesz tłumacza ustnego, pisemnego lub jakiegokolwiek innego tłumaczenia.

Ile kosztuje tłumaczenie ustne?

Istnieją dwie podstawowe formy rozliczania tłumaczeń ustnych. Jest to niezależne od tego, czy tłumacz jest tłumaczem zwykłym czy przysięgłym oraz jaką formę tłumaczenia ustnego wykonuje.

Rozliczenie według bloków

Pierwszy z nich to rozliczenie blokowe. Rozliczenie blokowe jest zwykle stosowane w przypadku dłuższych sesji tłumaczeniowych. Na przykład na konferencjach, spotkaniach z partnerami biznesowymi lub dłuższych spotkaniach w kancelarii notarialnej (takich jak umowa zakupu nieruchomości).

Metoda ta opiera się na rozliczaniu pracy tłumacza w blokach. Blok to zazwyczaj osiem godzin (dzień pracy) lub cztery godziny tłumaczenia (pół "dnia pracy"). Czasami rozliczenie odbywa się w blokach dwugodzinnych.

Co to oznacza w praktyce? Nie ma możliwości zlecenia tłumaczenia w krótszym czasie. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia liczy się jako pełny blok.

Cena za godzinę tłumaczenia ustnego

Drugą opcją jest rozliczenie godzinowe. Jest to najpopularniejsza metoda, szczególnie w przypadku popularnych języków. Klient jest rozliczany za godzinę, a każda kolejna godzina jest liczona.

Nie ma tutaj żadnych ułamków. Jeśli spotkanie trwa 1h40 min, za tłumaczenie ustne należy zapłacić pełne 2h. Nie naliczamy opłat za minutę tłumaczenia, ale za pełne godziny.

Nie jest również możliwe wynajęcie tłumacza tylko na 15-30 minut. Czas pracy tłumacza ustnego to zawsze godzina lub jej wielokrotność. Nawet jeśli spotkanie trwa tylko tyle, należy zapłacić za całą godzinę. Jest to najczęstsza forma rozliczeń za usługi notarialne i dotyczy głównie tłumaczy przysięgłych.

Zasada ta wynika np. z paragrafu 6 OBWIESZCZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego, który stanowi:

"SS 6. "SS 6. (2) Godziny obecności liczone są od momentu wezwania tłumacza do momentu zwolnienia go z udziału w czynności."

Uwaga, spowoduje to wzrost kosztów tłumaczenia ustnego

Czas pracy tłumacza jest głównym czynnikiem wpływającym na cenę. Inne czynniki wpływające na cenę obejmują:

Rodzaj spotkania i poziom specjalizacji słownictwa

Podobnie jak w przypadku tłumaczeń pisemnych, tłumaczenia specjalistyczne są droższe. Tłumaczenie ustne podczas konferencji medycznej będzie kosztować więcej niż sporządzenie wzoru umowy lub wypełnienie standardowej dokumentacji w biurze.

Tłumacz ustny musi poświęcić więcej czasu na przygotowanie się do tłumaczenia specjalistycznego. Jeśli zagadnienie jest złożone, np. techniczne, tłumacz poprosi o glosariusz terminów, wewnętrzne słowniki lub wyjaśnienia dotyczące znaczenia lub kontekstu.

Jak to osiągnąć

Klient jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów podróży, jeśli spotkanie odbywa się daleko od miejsca zamieszkania tłumacza. W przypadku tłumaczeń ustnych za granicą klient jest odpowiedzialny za zapewnienie tłumaczowi transportu, np. zakup biletu lotniczego.

Zakwaterowanie

Jeśli praca tłumacza będzie trwała kilka dni i będzie wykonywana poza domem tłumacza, wymagane jest zakwaterowanie.

Cena tłumaczenia ustnego zostanie ustalona po dokładnym zapoznaniu się ze szczegółami spotkania. Nasze biuro nie posiada uniwersalnego cennika. Skontaktuj się z naszym biurem, aby poznać koszt tłumaczenia ustnego.

Jakie informacje są potrzebne do sporządzenia wyceny?

Prosimy o podanie jak największej ilości informacji na temat usługi, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje wymagania. W celu zamówienia usługi tłumaczenia ustnego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Data (najlepiej data i godzina) spotkania

Jest to ważne, ponieważ decyduje o tym, czy możemy w ogóle zaoferować usługę. Może się zdarzyć, że w danym dniu wszyscy nasi tłumacze będą zajęci i nie będzie można złożyć zamówienia. Pamiętaj, że jeśli rozpoczniesz spotkanie, powiedzmy, o 8:00 rano, tłumacz nadal będzie musiał podróżować. Ważne jest, aby podać dokładne godziny w celu zaplanowania spotkania.

Przybliżony czas trwania

Musimy znać czas trwania wydarzenia i wiedzieć, ile czasu będziemy potrzebować na rezerwację tłumacza. Jeśli nie masz pewności, zapytaj urzędnika lub pracownika instytucji, w której odbędzie się wydarzenie. Jeśli mają oni doświadczenie w podobnych sytuacjach, powinni być w stanie podać przybliżone ramy czasowe.

Lokalizacja (lub informacje o spotkaniu odbywającym się online)

Podaj przybliżoną lokalizację (dzielnicę lub miasto), jeśli nie znasz dokładnej lokalizacji. Musimy potwierdzić, czy będzie tłumacz "na miejscu", czy też będziemy musieli zorganizować tłumacza wyjazdowego.

Charakter spotkania

Poinformuj nas, czy będziesz odwiedzać urząd, sąd, notariusza lub bank. Poinformuj nas również, czy jest to konferencja, egzamin, spotkanie czy seria konsultacji medycznych. Powinieneś także wskazać, dla ilu osób przeznaczone jest tłumaczenie, czy będą to 1-2 osoby, czy sala pełna słuchaczy.

Język obcy

Poinformuj nas, w jakim języku będzie wykonane tłumaczenie. Ważne jest, aby wiedzieć, czy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe. W mniej formalnych sytuacjach tłumacz przysięgły nie jest konieczny, można skorzystać z tłumaczenia zwykłego. W razie wątpliwości należy zapytać urzędnika lub pracownika instytucji, w której odbywa się spotkanie.

Pamiętaj, że w tłumaczeniu przysięgłym zawsze jeden język musi być językiem polskim, a drugi językiem obcym. Nie jest możliwe bezpośrednie tłumaczenie z jednego języka obcego na drugi, np. z niemieckiego na angielski.

Koszt tłumaczenia ustnego również będzie różny w zależności od języka. Najpopularniejszymi językami są angielski i niemiecki. Będą one tańsze niż norweski czy chiński. Również tłumacz niemieckiego będzie bardziej dostępny.

Słownictwo (ogólne/specjalistyczne)

Składając zapytanie, należy poinformować, czy tłumaczenie ma dotyczyć kwestii technicznych. Ta usługa jest droższa, ale możesz mieć pewność, że tłumacz będzie ekspertem w danej dziedzinie i będzie miał doświadczenie.

Dodatkowe materiały

Prześlij nam wszelkie materiały, które Twoim zdaniem pomogą tłumaczowi się przygotować. Możesz przesłać nam materiały takie jak:

? Wizyta u notariusza: projekty umów lub pełnomocnictw, które zostaną podpisane

? Wizyta w urzędzie: Dokumenty, które zostaną złożone w sprawie

? Konferencja: prezentacje do przeprowadzenia, teksty wystąpień

? Egzamin: przykładowe pytania egzaminacyjne i materiały dydaktyczne

? Wszelkie inne materiały, które uważasz za istotne i które chciałbyś udostępnić tłumaczowi przed spotkaniem.

Możesz również usunąć lub zasłonić dane osobowe z dokumentu. Tłumaczenie zostanie wykonane na tekście. Gdy tłumacz jest przygotowany do zadania, formalności zostaną wykonane szybko i sprawnie.

Czasami możliwa jest szybka wycena przez telefon i podanie stawki godzinowej tłumaczenia ustnego, ale lepiej skontaktować się z nami mailowo, podając pełne szczegóły spotkania.

Stworzenie uniwersalnego cennika tłumaczeń ustnych byłoby niemożliwe, a każdy tłumacz jest wyceniany indywidualnie. Nie warto czekać ze znalezieniem tłumacza do ostatniej chwili. Może to być bardzo trudna sytuacja, gdyż tłumacze mogą być już zarezerwowani na wskazany termin i nie mieć czasu na wykonanie pracy.

Bezpłatna wycena tłumaczenia ustnego

Mailowo: bok@polyland.pl, lub telefonicznie: +48 60 9 853 852

Skontaktuj się z nami już dziś!

Możesz również porozmawiać z nami bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub skorzystać z naszego bezpłatnego formularza wyceny.

Nasz cennik tłumaczeń będzie pomocny, jeśli potrzebujesz uwierzytelnionych tłumaczeń pisemnych lub tłumaczeń zwykłych. Ceny podane w cenniku są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.

Masz pytania dotyczące tłumaczeń pisemnych, ustnych lub obu? Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania!

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz